Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk voor coaching en bewustwording

Mijn Blog

Blog

view:  full / summary

Leiderschap in het bedrijfsleven

Posted on November 29, 2014 at 8:43 AM Comments comments ()
Leiders in het bedrijfsleven horen sterke persoonlijkheden te zijn. Dat geldt voor directeuren, werknemers in het middenkader, en afdelingshoofden. Daarbij hoort naast kennis ook discipline, verantwoordelijkheid, een voorbeeldfunctie voor- en het aansturen van de werknemers.

In het verleden was er een duidelijk onderscheid van baas en werknemer, autoritair gedrag van de één, en onderdanige houding van de ander was daar een voorbeeld van.

Inmiddels is de maatschappij op vele terreinen veranderd, en is het bedrijfsleven daarin mee moeten gaan, het ene bedrijf sneller dan een ander.
De vraag is of de leiders hierin zijn meegegaan.

Hoort bij een veranderde maatschappij ook een andere managementstijl? Ik vind van wel. Mensen zijn mondiger geworden, mondiale en nationale ontwikkelingen gaan sneller, de maatschappij wordt harder, er zijn crises, en er vindt een bewustwordingsproces plaats die niet iedereen in de gaten heeft.

Is autoritair gedrag van deze tijd? Ik vind van niet. Op basis van functie en verantwoordelijkheid heb je al een overwicht. Daardoor kan je met een ander gedrag meer effect hebben dan voorheen.

Welk gedrag hoort daarbij? Ik ben van mening dat goed leiderschap een hoog EQ vereist. Een onderdeel hiervan is inlevingsvermogen te hebben zodat je je kunt verplaatsen in de situatie van de ander. Verder is van belang dat je tijdig, helder en duidelijk communiceert, oplossingsgericht denkt en handelt, hen coacht, ondersteunt en inspireert om het beste uit henzelf te halen.

Dat komt niet alleen ten goede van hen, maar zorgt ook voor persoonlijke groei van de leiders zelf. Gevolg is dat de sfeer in het bedrijf sterk verbetert en er een positieve uitstraling naar buiten ontstaat.
Dat zal de buitenwereld opvallen waardoor het bedrijf op alle fronten aantrekkelijk wordt.Vergeven

Posted on July 27, 2014 at 7:40 AM Comments comments ()
Vergeven is een daad van zelfwaardering en geeft bevrijding, opluchting, rust, zelfvertrouwen en laat fysieke klachten los en zelfs verdwijnen. Vergeven doe je voor jezelf, niet voor een ander.
Ik ben in de loop der tijd enkele opvattingen over vergeven tegengekomen die ik misvattingen wil noemen. Ze geven namelijk aan dat je je afhankelijk maakt van de ander die jou iets heeft aangedaan. Misschien herken je sommigen wel:

‘’Ik kan niet vergeven omdat ik niet kan vergeten”. Dit is een onjuiste opvatting. De gebeurtenis zal je misschien niet (snel) vergeten, maar je mag de emotionele lading wel loslaten.

“Sommigen verdienen het niet om vergeven te worden’’. Kan ik me goed voorstellen, zeker als jou of een dierbare iets vreselijks is overkomen. Echter, je blijft met gevoelens van boosheid, ergernis, verdriet, wrok, haat of negativiteit zitten waar de ander niets van merkt, zeker als hij/zij jou niet kent of niet meer ziet. Ik denk dan bv. aan ontslag, bedrog, een overval, een aanslag of een oorlogssituatie. Belangrijk is om een weg te vinden om hiermee te kunnen opgaan en de emotie los te laten zodat je verder kunt.

‘’Als ik vergeef betekent het dat ik de ander weer moet vertrouwen’’. Niet waar. Vergeving betekent dat je geen tijd en aandacht meer stopt in jouw emotie. Vertrouwen heeft met verzoening te maken en niet met vergeven.

‘’Als ik vergeef betekent het dat ik ongelijk heb’’. Nee, dan is er sprake van een machtsstrijd. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat om het loslaten van je emotie.

Ik kan pas vergeven als de ander zijn/haar gedrag heeft veranderd.
Niet waar. Vergeving doe je voor jezelf en is niet afhankelijk van het gedrag van de ander. Op dat laatste heb je toch geen invloed, dat bepaalt namelijk de ander.

‘’Als ik vergeef vind ik mezelf zwak’’. Integendeel, het is een teken van kracht en geeft o.a. eigenwaarde en zelfvertrouwen.

‘’Bij vergeving komt de ander er gemakkelijk van af’’. Volgens mij zal, in het ergste geval, het de ander een zorg zijn dat je met je emotie blijft worstelen.

‘’Ik kan niet vergeven als de ander geen spijt toont’’. Dan maak je je volledig afhankelijk van de ander terwijl het om jou en jouw proces gaat.

‘’Ik moet de ander vergeven als het hem/haar spijt’’. Nee, dat moment bepaal jezelf, als je er mentaal aan toe bent.

Er zullen ongetwijfeld nog een aantal opvattingen zijn. Het komt er op neer dat jij degene bent die vergeeft en dat doe je altijd voor jezelf en naar jezelf, niet voor en naar de ander.
Het moment van vergeving is afhankelijk van je wat is overkomen en hoe heftig dit was.
Tot slot: vergeven is een actie van liefde. Liefde voor jezelf.

 

Schaduwzijde

Posted on June 9, 2014 at 9:18 AM Comments comments ()

                                         Je schaduwzijde

Ieder mens heeft een schaduwzijde. Wat houdt dat eigenlijk in? Je schaduwzijde is dat deel van jou dat je niet onder ogen wil zien, kan zien, afwijst, onderdrukt, veroordeelt, niet toelaat, waar je geen grip of hebt, maar wat wel grip op jou heeft.

Je schaduw is vaak ook je blinde vlek. ‘’De splinter in het oog van een ander zien, maar de balk in je eigen oog niet’’, of ‘’een bord voor je kop hebben’’, zijn uitdrukkingen die wijzen op blinde vlekken die we allemaal hebben.

De schaduwzijde, die je bij jezelf niet ziet, neem je wel waar bij de ander. Dat gaat vaak gepaard met ergernis, onbegrip, boosheid, en kost enorm veel energie dat je beter voor andere zaken kunt gebruiken. Met andere woorden: je zal je niet ergeren aan iemand als dat gedrag van die persoon niet in jou wordt onderdrukt. Hoe meer je je ergert aan iemand of iets, hoe meer je dat deel van jezelf onderdrukt.

Als je er van overtuigd bent dat je het gedrag van de ander veroordeelt omdat jij je nooit zo zult gedragen is dat jouw conditionering. Door karakter, opvoeding en beïnvloeding heb je dit aangeleerd. De ander heeft dit echter vanuit zijn verleden ook geleerd.

Je kunt de volgende oefening doen: pak pen en paper en schrijf de namen van 3 personen op waar je de meeste moeite mee hebt.

Noteer bij elke persoon 3 eigenschappen waar je de meeste moeite mee hebt.

Noteer uit deze 9 eigenschappen de 3 eigenschappen die het meest voorkomen, of als er meerdere zijn, de 3 waar je de meeste weerstand bij voelt.

Dit zijn vrijwel zeker de 3 eigenschappen die in je schaduwzijde zitten en waar je de meeste strijd mee levert.

Belangrijk is dat je eerlijk naar jezelf bent, dit herkent en erkent. Vanaf dat moment kan je hiermee aan het werk gaan.

Als je in een situatie terechtkomt waarbij je je ergert kan je jezelf afvragen wat je hiervan kunt leren. Ervaar het en voel het. Laat het aanwezig zijn en kijk in gedachten van een afstand naar jezelf. Daardoor leer je je schaduwkanten kennen en zal je hiermee bewuster omgaan. Zoek momenten op om met jezelf ‘’in gesprek’’ te gaan.

Als je je schaduwzijde beter leert kennen en accepteert dat dit aanwezig is neemt je bewustzijn toe, zal je je minder ergeren en je gedachtegang rustiger worden. Het gevolg is dat je relaxter wordt en je tijd en energie aan andere, veelal positieve zaken gaat besteden.

 

 

In je kracht staan

Posted on September 7, 2013 at 6:31 AM Comments comments ()
Misschien herken je het volgende: je bent op een feestje, er komt iemand binnen en de kamer is gevuld. De aandacht wordt op hem/haar gericht en de meesten stoppen even met praten.
Wat je onbewust opvalt, is de uitstraling, het energieveld van die persoon. Een krachtig, energiek iemand die duidelijk aanwezig is, zonder wat te zeggen. De één zal zich er prettig bij voelen, de ander wat ongemakkelijk of onzeker.
 
Wat betekent het als je in je kracht staat?
 
je staat in je kracht als je volledig (fysiek,mentaal, emotioneel en spiritueel)  
   aanwezig bent, dat wil zeggen, volledig in het hier en nu.
 
-  je doet dingen die bij je passen.
 
- je laat je niet van de wijs brengen door stoorzenders (mopperaars, zeurpieten,  
   negatieve opmerkingen), of meningen van anderen.
 
- je hebt geen onmogelijke eisen voor jezelf.
 
- je erkent je twijfels, stop ze niet weg, maar laat ze niet de overhand nemen.
 
- je durft je emoties en kwetsbaarheden te tonen en accepteert ze.
 
- je hebt vrede in en met jezelf.
 
 Hoe kom je in je kracht?
 
1. Sta dagelijks bij jezelf stil, minstens 1 keer, en altijd als je lichaam een signaal
    afgeeft. Wat voel je of wat beheerst je gedachten? Hoe is je ademhaling? Is       er  
    een emotie? Stop even met je bezigheid,neem jezelf waar en ga na wat de
    reden is van je gevoel en gedachten op dat moment. Doe dit kort als je bv.       op
    werk bent, en uitgebreid als je thuis bent. Kies er een rustige plek voor,           tijdens
    werktijd in een pauze, of ga naar het toilet. Thuis trek je je even terug.
 
2.  Wees toeschouwer van jezelf en neem alleen maar waar, zonder erover te
     oordelen. Laat de ‘’ja maar’’ die erbij komt kijken los. Dat is lastig, maar het
     accepteren dat er een gevoel, gedachte of emotie is, zorgt ervoor dat het   
     langzaam maar zeker oplost als je er neutraal naar kijkt. Het is op dat              moment
     een kortstondige gemoedstoestand, meer niet.
 
3. Laat de verwachtingen die je van jezelf hebt los, ook die je van anderen hebt,
    en ook die waarvan je denkt dat anderen van jou hebben. Laat alles los,           heb  
    geen verwachtingen, dan verdwijnt de druk die je jezelf oplegt.
 
4. Stel een doel dat je wilt bereiken, bv. innerlijke rust, meer vitaliteit of een
    andere baan.
 
5. Laat daarna je doel los. Doelen geven je een richting,maar klamp je er niet       aan
    vast want dan komen er verwachtingen bij kijken, en die heb je bij punt 3
    losgelaten. Het is belangrijk te weten waar je naar toe wilt, en verder leef je     in
    het hier en nu. Daarbij is de reis naar je doel net zo belangrijk als het doel         zelf.
 
Als je dit dagelijks toepast wordt het een gewoonte,en zal je na verloop van tijd merken dat je langzaam maar zeker meer in je kracht komt te staan, je eigen koers aanhoudt en initiatieven neemt om richting je doel te gaan.
 
 
 
 
 

Veronderstellingen of aannames

Posted on June 12, 2013 at 3:37 PM Comments comments ()
Het veronderstellen of aannemen van zaken is een neiging die veel mensen hebben.
Je haalt wat in je hoofd, en fantaseert over hoe dit zou kunnen lopen. Vaak gaat het de negatieve kant op waarbij angst, woede of frustratie komt kijken, en voor je het weet geloof je dat het de realiteit is.
 
Er zijn vele vormen van aannames. Ik zal een voorbeeld noemen: stel je voor dat je je aan iemand ergert. Je fantaseert wat je allemaal gaat zeggen, wat de reactie van de ander zou kunnen zijn en hoe je daarop gaat reageren. Ondanks dat het een veronderstelling is reageert je lichaam hierop: je wordt gespannen, gaat gejaagder ademhalen en voelt je boos worden. Je reageert al terwijl er in werkelijkheid niets aan de hand is. En als je niet oppast blijf je dit herhalen waardoor je witheet wordt.
Wat denk je wat er gebeurt als je de ander tegenkomt, die van niets weet? Hij/zij is neutraal en open, terwijl jij op ontploffen staat?
 
Trouwens, door je gemoedstoestand is op dat moment iedereen een schietschijf voor je geworden.
 
Het komt er in het algemeen op neer dat je veronderstelt wat anderen zouden kunnen doen of denken (wat je persoonlijk opvat), wat er zou kunnen gebeuren, en waar je met emotie op reageert.
 
Dat is vragen om problemen want de verstandhouding met de ander verslechtert, je omgeving ziet, hoort en voelt dit en reageert hier op, het vreet energie en je creëert een drama voor niets.
 
Nog erger wordt het als je je aanname doorvertelt aan anderen. Dat is roddelen, en als anderen daar in meegaan wordt je fantasie versterkt.  
 
Op den duur zie je de dingen niet meer zoals ze werkelijk zijn. Je ziet alleen wat je wil zien en je hoort wat je wil horen.
 
Je kunt dit stoppen door bewust in het hier en nu te leven. Daarnaast stop je met de behoefte om het gedrag van de ander te willen veranderen of aan te geven wat jij vind dat goed voor hem is. Dat is de ultieme aanname: denken dat jij het beter weet. 
 
Volledige acceptatie van de ander zal eerst confronterend zijn: de ander houdt je namelijk een spiegel voor, en leren accepteren van die ander betekent dat je op dat terrein aan jezelf mag gaan werken. Daarna zal je begrip en innerlijke rust krijgen.
 
Fantaseren mag en moet, maar gebruik het vooral voor mooie, positieve, zaken en voor je dromen en doelen te realiseren.
 
 
 

Niets is persoonlijk

Posted on January 20, 2013 at 2:02 PM Comments comments ()
Maak de volgende afspraak met jezelf: vat niets persoonlijk op.
Alles wat tegen je wordt gezegd, over je wordt gezegd, emoties of kritiek, het heeft allemaal niets met jou te maken. Het is een reflectie van de ander.
 
Wat hij voelt, denkt of ervaart is zijn zaak en zijn probleem. Dat is opgebouwd uit zijn verleden (opvoeding, omgeving, beïnvloeding, ervaringen, meningen) waardoor hij de wereld door deze bril bekijkt. Als jij daar niet aan voldoet is dat niet jouw zaak. Kijk in alle rust naar zijn reacties, blijf neutraal en zonder oordeel.
 
Omgaan met meningen of opvattingen van anderen is lastig. We zijn namelijk geneigd om wat tegen ons of over ons wordt gezegd, persoonlijk aan te trekken. Dit is totaal onnodig. Nogmaals, het zegt helemaal niets over jou.
 
Als jij iets doet wat in de ogen van de ander niet goed is krijg je verschillende reacties. De één wordt woest en begint te schreeuwen, een tweede persoon zucht en schudt verontwaardigd zijn hoofd, en een derde blijft relaxed en zoekt samen met je naar een oplossing.
Het is een situatie waar verschillend op wordt gereageerd. Geen van deze drie reacties heeft iets met jou te maken, maar met henzelf waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn, niet jij.
 
Wat gebeurt er met je als iemand bv. boos op je is, of denigrerende opmerkingen maakt? Word je onzeker, angstig, boos, verdrietig, ga je twijfelen, voel je je veilig of beledigd?
Als je wordt geraakt, besef dat een deel van jou nog niet ''genezen'' is. Je zit nog met een onverwerkt deel in je, en die emotionele wond wordt op dat moment geraakt.
 
Wat er ook wordt gezegd, let goed op dat je je nooit gaat verdedigen. Je geeft de ander namelijk het idee dat hij gelijk heeft en dat versterkt hem in zijn mening. Een vervelende discussie met hooglopende emoties kan het gevolg zijn.
 
Hoe kan je hiermee omgaan en dit loslaten?
- Via visualisaties jezelf veilig in de wereld zetten.
- Ga na wat de reden is dat je geraakt wordt en welke emotie er bij komt kijken.
  Vaak is het 1 specifieke emotie waarvan de oorsprong in je jeugd ligt die eruit
  springt, en enkele andere emoties in de slipstream meeneemt. Ga hiermee 
  aan het werk, met behulp van een ander.
- Ga dingen doen waarbij je een goed gevoel over jezelf krijgt, en waar je  
  veel inspiratie op doet.
- Train je gedachtegang dat je goed bent zoals je bent, dat je blij bent met je
  zelf, en wat anderen zeggen niets met jou te maken heeft.
 
Besef dat anderen komen en gaan in je leven, en dat er maar eentje is die je hele leven bij je blijft. Dat ben je zelf. Zorg er daarom voor dat jij de grootste vriend(in) van jezelf wordt.
 
Als je niets persoonlijk aantrekt sta je rustig, krachtig en vredig in het leven. Je ziet de ander zoals hij is, met zijn goede- en schaduwkanten. Ook als iemand tegen je liegt blijf je rustig. Hij is namelijk bang om te laten zien dat hij niet aan een verwachting wil/kan voldoen. En al roddelt iedereen over je, het zal je een zorg zijn. Lach er om, want blijkbaar ben je interessant.
 
Let er op dat je ook de andere zijde niet persoonlijk aantrekt. Complimentjes, mooie woorden, adoratie, het is allemaal een reflectie van de ander en zegt niets over jou. Neem complimenten aan door ''dank je wel'' te zeggen ( er zijn een hoop mensen die complimenten met hun hand letterlijk wegwuiven met de opmerking ''geen dank’’), maar ga niet in je ego zitten en naast je schoenen lopen. Haal er inspiratie en energie uit om verder te gaan.
 
Ik heb deze blog in de ''hij'' vorm geschreven. Trek het je niet aan, je kunt hiervoor ook ''zij'' lezen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overtuigingen

Posted on November 4, 2012 at 4:34 PM Comments comments ()
Veel mensen zijn zichzelf niet. Een deel hiervan beseft dit niet en gaat onbewust door het leven. Ze lopen tegen belemmeringen aan, of worstelen met de buitenwereld die hen de kwetsbare plekken toont, zonder dat ze dat in de gaten hebben.
De emoties die daarbij naar boven komen wijten ze namelijk aan die buitenwereld, omdat zij zich raar, onfatsoenlijk of niet normaal gedragen.
Maar wat is raar, onfatsoenlijk of niet normaal? In jouw ogen kan dus iemand met een ander gedrag dit oordeel krijgen. Maar geldt dat ook andersom? Hoe kijkt de ander naar jou?
 
Iedereen is anders: enkele oorzaken hiervoor zijn je karakter, je opvoeding en je ervaringen. Daarbij komt je gedrag voort uit je gedachtegang en je gedachtegang komt voort uit je overtuigingen.
 
Sommige gedragspatronen, van jezelf of anderen, leveren lastige situaties of problemen voor jou en je omgeving op. Dominantie, agressie, slachtofferrol, onderdanigheid, ego, een kort lontje zijn enkele voorbeelden. Maar hoe is dit ontstaan?
 
Ergens in je leven ben je beïnvloed door opmerkingen die indruk maakten en sommigen nog steeds maken: ‘’dat kan je toch niet, je bent niet goed genoeg, dat hoort niet, je moet presteren om later iets te bereiken’’, zijn een paar van die opmerkingen.
Als dit maar vaak wordt herhaald, door de buitenwereld of door jezelf, raak je hiervan meer en meer overtuigd, en is een deel van jezelf aan het ondersneeuwen.
Ook meedoen om erbij te horen is beïnvloeding van buitenaf.
Heftige situaties hebben een impact waardoor je jezelf kwijtraakt. Geweld, overmatig drugs- en/of alcoholgebruik (in het gezin of omgeving) kan je hard raken. 
En tegenwoordig speelt zich ook via de social media ingrijpende zaken af.
 
Hoe kom je terug bij jezelf?
De eerste stap is (gevoelsmatig) herkennen dat je door opgelegde- of aangeleerde gedragpatronen niet authentiek bent.
De tweede stap is erkennen dat dit zo is. Op dat moment ben je bewust van je situatie en kan het zijn dat je er aan toe bent om hieraan te gaan werken.
 
Waar je vastloopt of jezelf verliest is voor mij de ingang om bij deze valse overtuigingen te komen. Met behulp van verschillende technieken kan je bewustzijnsniveau worden vergroot en deze overtuigingen gewijzigd. Daarbij kan ik mijn intuïtie gebruiken om tot de kern te komen, als je daar mentaal aan toe bent. 
 
Je kunt zelf ook iets doen: ga bewust met al je aandacht waar je op dat moment mee bezig bent. Je gedachtegang valt dan stil en je wordt rustiger.
Ook is aarden van belang. Door oefeningen kan je onrust en spanning kwijtraken, maar jezelf ook opladen en versterken om het proces aan te kunnen. Verder zijn wandelen en sporten prima activiteiten om te aarden.
De overtuigingen zijn dan niet veranderd, maar je hebt je gedachtegang meer onder controle.
 
Je kunt je valse overtuigingen veranderen, en je gedrag volgt vanzelf.
Is dat moeilijk? Ongetwijfeld, maar jouw motivatie geeft de doorslag.
Confronterend? Soms.
Vermoeiend? In het begin wel.
Is het te doen? Absoluut, en hoe verder je vordert, hoe boeiender het proces wordt.
 
Verander je valse overtuigingen, dan verandert je leven.
 

Rss_feed