Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk voor coaching en bewustwording

Mijn Blog

Blog

Vergeven

Posted on July 27, 2014 at 7:40 AM Comments comments ()
Vergeven is een daad van zelfwaardering en geeft bevrijding, opluchting, rust, zelfvertrouwen en laat fysieke klachten los en zelfs verdwijnen. Vergeven doe je voor jezelf, niet voor een ander.
Ik ben in de loop der tijd enkele opvattingen over vergeven tegengekomen die ik misvattingen wil noemen. Ze geven namelijk aan dat je je afhankelijk maakt van de ander die jou iets heeft aangedaan. Misschien herken je sommigen wel:

‘’Ik kan niet vergeven omdat ik niet kan vergeten”. Dit is een onjuiste opvatting. De gebeurtenis zal je misschien niet (snel) vergeten, maar je mag de emotionele lading wel loslaten.

“Sommigen verdienen het niet om vergeven te worden’’. Kan ik me goed voorstellen, zeker als jou of een dierbare iets vreselijks is overkomen. Echter, je blijft met gevoelens van boosheid, ergernis, verdriet, wrok, haat of negativiteit zitten waar de ander niets van merkt, zeker als hij/zij jou niet kent of niet meer ziet. Ik denk dan bv. aan ontslag, bedrog, een overval, een aanslag of een oorlogssituatie. Belangrijk is om een weg te vinden om hiermee te kunnen opgaan en de emotie los te laten zodat je verder kunt.

‘’Als ik vergeef betekent het dat ik de ander weer moet vertrouwen’’. Niet waar. Vergeving betekent dat je geen tijd en aandacht meer stopt in jouw emotie. Vertrouwen heeft met verzoening te maken en niet met vergeven.

‘’Als ik vergeef betekent het dat ik ongelijk heb’’. Nee, dan is er sprake van een machtsstrijd. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat om het loslaten van je emotie.

Ik kan pas vergeven als de ander zijn/haar gedrag heeft veranderd.
Niet waar. Vergeving doe je voor jezelf en is niet afhankelijk van het gedrag van de ander. Op dat laatste heb je toch geen invloed, dat bepaalt namelijk de ander.

‘’Als ik vergeef vind ik mezelf zwak’’. Integendeel, het is een teken van kracht en geeft o.a. eigenwaarde en zelfvertrouwen.

‘’Bij vergeving komt de ander er gemakkelijk van af’’. Volgens mij zal, in het ergste geval, het de ander een zorg zijn dat je met je emotie blijft worstelen.

‘’Ik kan niet vergeven als de ander geen spijt toont’’. Dan maak je je volledig afhankelijk van de ander terwijl het om jou en jouw proces gaat.

‘’Ik moet de ander vergeven als het hem/haar spijt’’. Nee, dat moment bepaal jezelf, als je er mentaal aan toe bent.

Er zullen ongetwijfeld nog een aantal opvattingen zijn. Het komt er op neer dat jij degene bent die vergeeft en dat doe je altijd voor jezelf en naar jezelf, niet voor en naar de ander.
Het moment van vergeving is afhankelijk van je wat is overkomen en hoe heftig dit was.
Tot slot: vergeven is een actie van liefde. Liefde voor jezelf.

 

In je kracht staan

Posted on September 7, 2013 at 6:31 AM Comments comments ()
Misschien herken je het volgende: je bent op een feestje, er komt iemand binnen en de kamer is gevuld. De aandacht wordt op hem/haar gericht en de meesten stoppen even met praten.
Wat je onbewust opvalt, is de uitstraling, het energieveld van die persoon. Een krachtig, energiek iemand die duidelijk aanwezig is, zonder wat te zeggen. De één zal zich er prettig bij voelen, de ander wat ongemakkelijk of onzeker.
 
Wat betekent het als je in je kracht staat?
 
je staat in je kracht als je volledig (fysiek,mentaal, emotioneel en spiritueel)  
   aanwezig bent, dat wil zeggen, volledig in het hier en nu.
 
-  je doet dingen die bij je passen.
 
- je laat je niet van de wijs brengen door stoorzenders (mopperaars, zeurpieten,  
   negatieve opmerkingen), of meningen van anderen.
 
- je hebt geen onmogelijke eisen voor jezelf.
 
- je erkent je twijfels, stop ze niet weg, maar laat ze niet de overhand nemen.
 
- je durft je emoties en kwetsbaarheden te tonen en accepteert ze.
 
- je hebt vrede in en met jezelf.
 
 Hoe kom je in je kracht?
 
1. Sta dagelijks bij jezelf stil, minstens 1 keer, en altijd als je lichaam een signaal
    afgeeft. Wat voel je of wat beheerst je gedachten? Hoe is je ademhaling? Is       er  
    een emotie? Stop even met je bezigheid,neem jezelf waar en ga na wat de
    reden is van je gevoel en gedachten op dat moment. Doe dit kort als je bv.       op
    werk bent, en uitgebreid als je thuis bent. Kies er een rustige plek voor,           tijdens
    werktijd in een pauze, of ga naar het toilet. Thuis trek je je even terug.
 
2.  Wees toeschouwer van jezelf en neem alleen maar waar, zonder erover te
     oordelen. Laat de ‘’ja maar’’ die erbij komt kijken los. Dat is lastig, maar het
     accepteren dat er een gevoel, gedachte of emotie is, zorgt ervoor dat het   
     langzaam maar zeker oplost als je er neutraal naar kijkt. Het is op dat              moment
     een kortstondige gemoedstoestand, meer niet.
 
3. Laat de verwachtingen die je van jezelf hebt los, ook die je van anderen hebt,
    en ook die waarvan je denkt dat anderen van jou hebben. Laat alles los,           heb  
    geen verwachtingen, dan verdwijnt de druk die je jezelf oplegt.
 
4. Stel een doel dat je wilt bereiken, bv. innerlijke rust, meer vitaliteit of een
    andere baan.
 
5. Laat daarna je doel los. Doelen geven je een richting,maar klamp je er niet       aan
    vast want dan komen er verwachtingen bij kijken, en die heb je bij punt 3
    losgelaten. Het is belangrijk te weten waar je naar toe wilt, en verder leef je     in
    het hier en nu. Daarbij is de reis naar je doel net zo belangrijk als het doel         zelf.
 
Als je dit dagelijks toepast wordt het een gewoonte,en zal je na verloop van tijd merken dat je langzaam maar zeker meer in je kracht komt te staan, je eigen koers aanhoudt en initiatieven neemt om richting je doel te gaan.