Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk voor coaching en bewustwording

Mijn Blog

Blog

Leiderschap in het bedrijfsleven

Posted on November 29, 2014 at 8:43 AM Comments comments ()
Leiders in het bedrijfsleven horen sterke persoonlijkheden te zijn. Dat geldt voor directeuren, werknemers in het middenkader, en afdelingshoofden. Daarbij hoort naast kennis ook discipline, verantwoordelijkheid, een voorbeeldfunctie voor- en het aansturen van de werknemers.

In het verleden was er een duidelijk onderscheid van baas en werknemer, autoritair gedrag van de één, en onderdanige houding van de ander was daar een voorbeeld van.

Inmiddels is de maatschappij op vele terreinen veranderd, en is het bedrijfsleven daarin mee moeten gaan, het ene bedrijf sneller dan een ander.
De vraag is of de leiders hierin zijn meegegaan.

Hoort bij een veranderde maatschappij ook een andere managementstijl? Ik vind van wel. Mensen zijn mondiger geworden, mondiale en nationale ontwikkelingen gaan sneller, de maatschappij wordt harder, er zijn crises, en er vindt een bewustwordingsproces plaats die niet iedereen in de gaten heeft.

Is autoritair gedrag van deze tijd? Ik vind van niet. Op basis van functie en verantwoordelijkheid heb je al een overwicht. Daardoor kan je met een ander gedrag meer effect hebben dan voorheen.

Welk gedrag hoort daarbij? Ik ben van mening dat goed leiderschap een hoog EQ vereist. Een onderdeel hiervan is inlevingsvermogen te hebben zodat je je kunt verplaatsen in de situatie van de ander. Verder is van belang dat je tijdig, helder en duidelijk communiceert, oplossingsgericht denkt en handelt, hen coacht, ondersteunt en inspireert om het beste uit henzelf te halen.

Dat komt niet alleen ten goede van hen, maar zorgt ook voor persoonlijke groei van de leiders zelf. Gevolg is dat de sfeer in het bedrijf sterk verbetert en er een positieve uitstraling naar buiten ontstaat.
Dat zal de buitenwereld opvallen waardoor het bedrijf op alle fronten aantrekkelijk wordt.